คนกลุ่มไหนบ้าง_01

ถึงแม้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นที่รู้ๆกันแล้วว่ามันมีผลดีต่อตัวผู้สูบเองและคนรอบข้าง ทั้งนี้เราต้องรู้ว่าเรามีความเสี่ยงต่อการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน หรือมีหรือไม่ดังนี้

ถึงแม้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นที่รู้ๆกันแล้วว่ามันมีผลดีต่อตัวผู้สูบเองและคนรอบข้าง ทั้งนี้เราต้องรู้ว่าเรามีความเสี่ยงต่อการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน หรือมีหรือไม่ดังนี้

Both comments and trackbacks are currently closed.