เสพติดการสูบบุหรี่ก็มีข้อดีเหมือนกันนะ_01

เสพติดการสูบบุหรี่ก็มีข้อดีเหมือนกันนะ_01

บางทีตัวคุณเองก็ได้ก้างเข้าสู่วงการการสูบบุหรี่แล้วก็ได้ แต่ก็ยังมีคำถามเหล่านั้นวนเวียนอยู่ พอยากเลิกสูบมันก็เลิกไม่ได้เพราะอะไรกันนะ

บางทีตัวคุณเองก็ได้ก้างเข้าสู่วงการการสูบบุหรี่แล้วก็ได้ แต่ก็ยังมีคำถามเหล่านั้นวนเวียนอยู่ พอยากเลิกสูบมันก็เลิกไม่ได้เพราะอะไรกันนะ

Both comments and trackbacks are currently closed.