ใครเพื่อนแก_ ไม่รู้! แต่ฉันอะเพื่อนเธอแน่นอนนังความเครียด_01

แอดอยากเขียนบทความนี้ขึ้นมาว่าต่อให้เราจะโดนเขาปฏิเสธความเป็นเพื่อนเพื่อที่อยากขยับเป็นสถานะอื่นที่ไม่ใช่แฟน! แต่มีสิ่งที่ทำให้เราหายเครียดได้

แอดอยากเขียนบทความนี้ขึ้นมาว่าต่อให้เราจะโดนเขาปฏิเสธความเป็นเพื่อนเพื่อที่อยากขยับเป็นสถานะอื่นที่ไม่ใช่แฟน! แต่มีสิ่งที่ทำให้เราหายเครียดได้

Both comments and trackbacks are currently closed.