Relx Nano2 ใช้แล้วทิ้ง ไม่ต้องยุ่งยาก พร้อมส่งด่วนทั่ว กทม – Relx Pod by Cake

เป็นรุ่นเดียวของ Relx : Relx Nano2 เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง100% จุดเด่นของ Relx nano2 คือ พกพาสะดวก ใช้งานง่าย กลิ่นชัด ใช้งานได้ 300-350 คำ

เป็นรุ่นเดียวของ Relx : Relx Nano2 เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง100% จุดเด่นของ Relx nano2 คือ พกพาสะดวก ใช้งานง่าย กลิ่นชัด ใช้งานได้ 300-350 คำ

Relx Nano2

Both comments and trackbacks are currently closed.