BOLD POD หวานจับอกจับใจ_01

BOLD POD หวานจับอกจับใจ_01

บุหรี่ไฟฟ้าจากจีนบ้านข้างเคียงเรา ถูกผลิตขึ้นในเซินเจิ้นของประเทศจีน จนได้ฉายาว่าเป็นพอดเซินเจิ้น แต่ดีไซน์ไม่กะโหลกกะลานะบอกเลย

บุหรี่ไฟฟ้าจากจีนบ้านข้างเคียงเรา ถูกผลิตขึ้นในเซินเจิ้นของประเทศจีน จนได้ฉายาว่าเป็นพอดเซินเจิ้น แต่ดีไซน์ไม่กะโหลกกะลานะบอกเลย

Both comments and trackbacks are currently closed.