Nic 0% กับฟีลสูบที่ต้องลองเองถึงจะรู้_01

Nic 0% กับฟีลสูบที่ต้องลองเองถึงจะรู้_01

สารนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะเริ่มที่ 0% ไปจนถึง 6% หรือ 60 mg/ml กันเลยทีเดียว ในกรณีนี้แอดมินขอแนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าประเภท Close System

สารนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะเริ่มที่ 0% ไปจนถึง 6% หรือ 60 mg/ml กันเลยทีเดียว ในกรณีนี้แอดมินขอแนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าประเภท Close System

Both comments and trackbacks are currently closed.