RELX ZERO Starterkit เปิดประสบการณ์ใหม่ รุ่นเริ่มต้น – Relx Pod by Cake

Relx Zero Starter Kit เป็นพอตต้นแบบ ที่ทำออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย เพียบสวมเข้ากับ Relx Pod ใช้งานได้เลย ไม่ต้องกดปุ่ม

Relx Zero Starter Kit เป็นพอตต้นแบบ ที่ทำออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย เพียบสวมเข้ากับ Relx Pod ใช้งานได้เลย ไม่ต้องกดปุ่ม

RELX ZERO Starterkit , Relx Classic Starterkit

Both comments and trackbacks are currently closed.